Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 1

 

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. kapitoly. Febrilná neutropénia. Invazívne mykotické in.. .. kapitoly. Febrilná neutropénia. Invazívne mykotické infekcie. Moderná pr.. ..kľúčové slová: Febrilná neutropénia, Invazívne mykotické in.. ..kľúčové slová: neutropénia, Invazívne mykotické i..