Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 5

Evidence Based Medicine ((EBM))

Evidence Based Medicine (EBM)

Evidence Based Medicine (EBM) – prezentácia obsahuje základné princípy EBM, hierarchickú kategorizáciu dôkazov, informačné zdroje EBM a praktickú ukážku vyhľadávania „dôkazov“ v databáze PubMed.                        

 
autor: Miriam Pekníková | sekcia: Prednášky | odbor: Lekárska informatika a informačná veda | zobrazené: 4408x | publikované: 29.5.2012 | posledné úpravy: 12.11.2019

Getting started with team Based learning at the Faculty of Medicine Comenius University in Bratislava

Getting started with team based learning at the Faculty of Medicine Comenius University in Bratislava

The education and training of medical doctors and other health professionals are undergoing fundamental transformation in a worldwide context. The traditional teaching models are currently being substituted or complemented by up-to date study models. They open more space to innovative pedagogic strategies that facilitate active learning and student-centred teaching approaches.
Team-based learning (TBL) is an innovative teaching/learning strategy that is based on students’ learning in small teams. It is a relatively new approach in medical education, but the evidence for its academic effectiveness in this field is growing.
Authors of the booklet provide an overview of the basic concepts of the TBL and share their experience with introducing TBL into physiology teaching of medical students.

 
autor: Katarína Babinská, Ing. Miroslav Babinský, RNDr. Ján Bakoš, PhD, MUDr. Silvia Hnilicová, PhD., prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., Doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD., Doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD., MUDr. Rastislav Važan, PhD. | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Fyziológia a patologická fyziológia, Ostatné | zobrazené: 74x | publikované: 15.1.2020 | posledné úpravy: 12.2.2020

O vedeckom bádaní v medicíne

O vedeckom bádaní v medicíne

Vedecké bádanie nie je výučbovým predmetom. Preto táto knižka nie je učebnicou a nemá ani usporiadanie – od jednoduchého k zložitému. Je to písaná forma názorov a skúseností, ktoré by mohol využiť záujemca v oblasti biologicko-lekárskych vied. Štyri menšie časti sú prevzaté z knihy Úvod do vedeckého bádania, ktorá vyvolala priaznivé ohlasy.


 
autor: Ivan Hulín, Daniela Ostatníková a kol. | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Fyziológia a patologická fyziológia, Lekárska informatika a informačná veda, Ostatné | zobrazené: 2587x | publikované: 13.3.2015 | posledné úpravy: 18.3.2015

HLA complex and its significance in biology and Medicine

HLA complex and its significancein biology and medicine

Histocompatibility molecules are genetically determined proteins present in membranes of all nucleated cells. They form a unique system for which the term “Major Histocompatibility Complex (MHC)” was coined. Each vertebrate species is characterised by its own MHC; that of humans has an abbreviation HLA. This acronym is derived from the words: “human leucocyte antigens” as its fist molecules were discovered in membranes of leucocytes.

 
autor: Milan Buc | sekcia: Prednášky | odbor: Imunológia, alergológia | zobrazené: 2454x | publikované: 16.3.2012 | posledné úpravy: 28.3.2012

Manažment bolesti v urgentnej medicíne

Manažment bolesti v urgentnej medicíne

Bolesť je Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a medzinárodnou spoločnosťou pre štúdium a liečbu bolesti (IASP) definovaná ako „nepríjemná senzorická a emocionálna skúsenosť spojená s akútnym či potencionálnym poškodením tkanív alebo je popisovaná výrazmi takéhoto poškodenia.. Bolesť je vždy subjektívna“.

 
autor: Oto Masár, Gabika Ďuricová, Ilona Mauritzová | sekcia: Prednášky, Pedagogické diela | odbor: Akútna medicína, Všeobecné praktické lekárstvo, Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 1162x | publikované: 28.4.2017 | posledné úpravy: 9.5.2017
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 31

Ísť na stránku: 1 2 3 4

Conference MEFANET 2014
.. conference of Czech and Slovak faculties of medicine, focused on e-learning and medical informatics.. .. 2014 conference is focused on progress in ICT-based education of medical disciplines. The 8th year.. .. The conference provides an opportunity to medicine teachers and students to meet medical..

Mefanet JOURNAL (Mefanet J)
.. teachers and scientists to share and disseminate evidence demonstrating the actual practice in on-line.. .. the actual practice in on-line education in medicine and healthcare sciences by focusing..

Organic chemistry
.. chemistry is designed for students of general medicine. The content of lecture represents the.. .. [?] Licencia Organic chemistry - General medicine | 28.2.2009 656.92..

Conference MEFANET 2015
.. conference of Czech and Slovak faculties of medicine and health care sciences November 25 – 26,.. .. disciplines: telemedicine, web-based image archives, educational portals, .. .. education of medical disciplines: telemedicine, web-based image archives, educational..

Serological methods I
.. and human blood group typing. Agglutination is based on reaction of particular (insoluble) antigen..

Štruktúra hmoty z biofyzikálneho hľadiska
.. aplikáciám fyziky na mikroskopickej úrovni v medicíne. Vysvetľuje základný problém vedy, podáva stru.. ..kľúčové slová: v medicíne, štrukturálna analýza, formy hmoty, fy..

Structure of Matter From Biophysical Point of View
.. applications of physics at microscopic level in medicine. It explains the fundamental problem of science,.. ..kľúčové slová: in medicine, structure analysis, forms of matter, physical..

Time course of nontyphoid salmonellosis in Slovakia 1957-2008
.. period was found as significant. It is another evidence for a putative effect of gravity on bacterial..

Resting membrane potential
.. of its measurement, its interpretation mainly based on diffusion potential (Donnan equilibrium), its..

Male internal genital organs
.. for the medical faculty students of the general medicine and dentistry..