Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Základné prvky elektrických obvodov
.. „Základné prvky elektrických obvodov“ je zameraná na vysvetlenie .. .. „Základné prvky elektrických obvodov“ je zameraná na vysvetlenie základných po.. ..kľúčové slová: Elektrický obvod, elektrický prúd, elektrický od.. ..kľúčové slová: obvod, elektrický prúd, elektrický od.. .. citlivé [?] Licencia Základné prvky elektrických obvodov | 28.3.2012 1.19 MB registrovaný .. .. [?] Licencia Základné prvky elektrických obvodov | 28.3.2012 1.19 MB registrovaný ..

Pasívne elektrické vlastnosti tkanív
.. veličín a jednotiek potrebných k porozumeniu elektrických vlastností biologických tkanív. Obsahuje fy.. ..kľúčové slová: veličiny, pasívne elektrické vlastnosti tkanív, elektrický model tkaniva, účinok elektrické ho prúdu na tka..

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU
.. sietnice chemickou reakciou vzniká elektrický potenciál, ktorý je nervovými bunkami sietnice sú..