Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 1

 

Pokojové membránové napätie
.. najmä prostredníctvom difúzneho potenciálu (Donnanova rovnováha), jeho výpočet pomocou Nernstovej a Go.. .. prostredníctvom difúzneho potenciálu (Donnanova rovnováha), jeho výpočet pomocou Nernstovej a Goldmanovej r.. ..kľúčové slová: membránové napätie, difúzny potenciál, Donnanova rovnováha, Nernstova rovnica, Goldmanova .. ..kľúčové slová: membránové napätie, difúzny potenciál, Donnanova rovnováha, Nernstova rovnica, Goldmanova..