Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Úvod do Pediatrie
.. Telesný rast a vývoj Psychomotorický vývin dieťaťa Novorodenecké obdobie Výživa .. ..kľúčové slová: Dieťa, výživa, v..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. každý novodiagnostikovaný pacient – (dieťa alebo adolescent) by mal byť začlenený do kl..