Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 4

Diabetes mellitus a KV prognóza - webinár

Diabetes mellitus a KV prognóza - webinár

Prinášame Vám historicky prvý webinár na platforme interna webimed! Našími hosťami sú garanti tohto projektu prof. Murín a Dr. Kissová, ktorí sa s Vami podelia o poznatky v oblasti Diabetes mellitus, kardiovaskulárnych ochorení a ich vzájomného vzťahu.

Prof. Murín hovorí o makrovaskulárnych a Dr. Kissová o mikrovaskulárnych komplikáciách. Dozvite sa tiež o nových antidiabetikách - gliflozínoch a prečo znamenajú revolúciu v liečbe diabetes a srdcového zlyhávania.

 
autor: Ján Murín, Viera Kissová, Allan Böhm | sekcia: Multimediálne pomôcky, Prednášky | odbor: Interná medicína, Kardiológia, angiológia | zobrazené: 259x | publikované: 18.10.2019 | posledné úpravy: 18.10.2019

Diabetes melitus

História a klasifikácia diabetu, základné patofyziologické poznatky o etiopatogenéze diabetu, klinické štúdie, a možnosti prístupu k liečbe diabetu.

 
autor: Peter Celec | sekcia: Prednášky | odbor: Fyziológia a patologická fyziológia | zobrazené: 2770x | publikované: 23.11.2010 | posledné úpravy: 20.5.2011

Diabetes melitus

História diabetu, patofyziologické východiská ochorenia, molekulárna podstata ochorenia a molekulárne princípy liečby, diagnostiky.

 
autor: Peter Celec | sekcia: Prednášky | odbor: Fyziológia a patologická fyziológia | zobrazené: 2453x | publikované: 10.12.2010 | posledné úpravy: 19.5.2011

Monthly incidence of childhood Diabetes type 1 in Slovakia 1985-1998

Distinct increase in the incidence of this disease, observed in Central and Eastern Europe recently, was registered also in Slovak children. Nevertheless, an original finding is the significant presence of 10-11-years cycling, corresponding probably with that in the solar activity, and of 7-years cycling, known for geomagnetic activity These periodicities are superposed on an increasing linear trend, affirmed in some Western „main stream“ journals (e.g.Diabetologia) as the only pattern in this issue.

 
autor: Miroslav Mikulecký, Dagmar Michalková | sekcia: Prednášky | odbor: Diabetológia, dietetika | zobrazené: 1150x | publikované: 28.3.2012 | posledné úpravy: 28.3.2012
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 5

 

Urgentná medicína pre medikov
.. arytmie v prednemocničnej starostlivosti Diabetes mellitus a jeho životohrozujúce komplikácie An.. .. v prednemocničnej starostlivosti Diabetes mellitus a jeho životohrozujúce komplikácie An.. ..kľúčové slová: medicína, šok, anafylaxia, diabetes.. ..kľúčové slová: medicína, šok, anafylaxia, diabetes mellitus..

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR
.. Okrem tradičných rizikových faktorov, ako sú diabetes mellitus, artériová hypertenzia a obezita, sa u.. .. tradičných rizikových faktorov, ako sú diabetes mellitus, artériová hypertenzia a obezita, sa uplatňujú aj..

Autoimunita - všeobecné základy
.. k najviac skúmaným patrí sclerosis multiplex, diabetes mellitus závislý od inzulínu, a autoimunitné tyr.. .. skúmaným patrí sclerosis multiplex, diabetes mellitus závislý od inzulínu, a autoimunitné tyr..

EUNI - Elektronické vzdelávanie
.. praxi – prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Diabetes Mellitus – prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrS.. .. prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Diabetes Mellitus – prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Dia.. .. na príslušnej fakulte – – Diabetes Mellitus – prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc... .. príslušnej fakulte – – Diabetes Mellitus – prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc...

Autoimmunity and autoimmune disease
.. a strong genetic component. For instance, type I diabetes mellitus (DM 1A) shows a concordance of 35% to.. .. genetic component. For instance, type I diabetes mellitus (DM 1A) shows a concordance of 35% to 50% in..