Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
.. pre lekárov zaradených do špecializačného odboru detská kardiológia, kardiológia pre dospelých, rá.. .. zaradených do špecializačného odboru detská kardiológia, kardiológia pre dospelých, rádiológia, ale uži.. .. zaradených do špecializačného odboru pediatrická kardiológia, rádiológia a kardiológia dospelých, ale aj pre l.. ..kľúčové slová: Detská kardiológia, .. ..kľúčové slová: kardiológia,..

Webináre z kardioógie
..kľúčové slová: kardiológia,..