Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Princípy citovania
..kľúčové slová: Citácie, norma, bibliografický ..

Mendeley - referenčný manažér
.. čítať, anotovať, a zdieľať bibliografické citácie. ..

Ako publikovať v biomedicínskych vedách
.. konci manuskriptu. Často je bez citácií, resp. citácie sa dávajú k metódam, ktoré už boli predtým publi..