Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 11

Ísť na stránku: 1 2

HLA kompex a jeho biologický a medicínsky význam
.. molekuly sú geneticky determinované proteíny, ktorá sa nac.. .. systémov, ktoré sú nevyhnutné pre náš život. HLA-molekuly zabezpečujú našu biologickú jedinečnosť a indiv.. ..kľúčové slová: molekuly, HLA-systém, polymorfnosť, transplantácie, as..

Prezentácia antigénov
.. Pre glykolipidy sú prezentačné molekuly CD1-antigény a pre metabolity vitamínov MR-1 m.. .. prezentujúcich antigén, nadviazať na prezentačné molekuly a až takto ich T-lymfocyty dokážu rozpoznať, nás.. .. ešte prezentačné dráhy, ktoré zabezpečujú CD1- a MR1-moleluky, ktoré prezentujú iné ako pr.. .. antigénu vytvára peptid, viaže na HLA-molekuly a zabuduje do membrány bunky, kde sa .. ..kľúčové slová: antigénov, HLA, CD1, MR1,..

Míľniky vývoja imunológie. Imuntný systém - prehľad. Antigén
.. cytokíny, regulačné, antimikróbne, transportné molekuly a pod.). Imunitný systém poskytuje svojmu n..

Autoimunita - všeobecné základy
.. systému je jeho schopnosť rozlíšiť vlastné molekuly buniek, tkanív a orgánov (self) od nevlastných (n.. .. ďalšie imunitné procesy. Problémom je, že HLA-molekuly viažu peptidy nielen z cudzorodých antigénov, al.. ..kľúčové slová: tolerancia, HLA-molekuly, T-lymfocyty, autoimunitné ..

Protilátky. B-lymfocyty
.. sú molekuly glykoproteínovej povahy, ktoré dokážu špecificky ..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. Prezentačné molekuly nie sú HLA-molekuly, ale CD1d, ktoré im neprezentujú peptidy, ale g.. .. majú aktivačný NK-receptor NKG2D. Prezentačné molekuly nie sú HLA-molekuly, ale CD1d, ktoré im n.. ..kľúčové slová: NKT-bunky, MAIT-bunky, CD1.. ..kľúčové slová: NKT-bunky, MAIT-bunky, CD1 molekuly..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. súčasne aj prezentovaný antigén aj vlastné MHC-molekuly tento jav označujeme ako fenomén imunitnej r.. ..kľúčové slová: subpopulácie, HLA-molekuly, CD1.. ..kľúčové slová: subpopulácie, HLA-molekuly,..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. sa K-bunky aktivujú a uvoľňujú cytotoxické molekuly, ktoré terčovú bunku usmrcujú. &.. .. ďalších menej špecifických znakov, je to NKp46 a CD16. CD16 je nízkoafinitný receptor pre Fc-fragment .. .. potrebujú pre svoju aktiváciu svoje prezentačné molekuly. Kým pre Th-lymfocyty sú to HLA-, pre iNKT C..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. spojení. Aktivované ILC-2 bunky exprimujú HLA-molekuly druhej triedy a kostimulačné molekuly, čím sú vyt..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. začnú zabudovávať do svojej membrány adhezívne molekuly a produkovať cytokíny; pri SM sú z nich na..