Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

NK- a NKT-BuNKy - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

   Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu populáciu buniek. Obyčajne si ich delíme na B- a T-lymfocyty a trochu zabúdame na ďalšie, dnes už veľmi dobre definované skupiny buniek – NK- a NKT-bunky.
   NK-bunky sa diferencujú v kostnej dreni, ale časť môže vznikať aj v týmuse. Morfologicky sa NK-aktivita spája s bunkami, ktoré označujeme ako veľké granulárne lymfocyty - LGL (large granular lymphocytes). Sú to bunky s priemerom 10  - 12 µm, s veľkým obličkovým jadrom a bohatou cytoplazmou, v ktorej sa nachádzajú azurofilné granuly. V periférnej krvi je ich približne 5 až 10 % z celkového množstva lymfocytov. Dokážu zničiť celé spektrum nádorových a vírusom infikovaných buniek a svojou produkciou početných cytokínov sa zapájajú aj do regulácie imunitných procesov. NK-bunky pod vplyvom IL-2 sa diferencujú do agresívnejšej skupiny buniek, ktoré označujeme ako LAK (lymphokine activated killer cells); im sa podobajú TIL (tumour infiltrating lymphocytes).
NKT-bunky predstavujú nezávislú populáciu buniek; dozrievajú v týmuse. Stoja niekde na polceste medzi NK-bunkami a alfa/beta T-lymfocytmi, pretože vlastnia súčasne antigénový receptor oboch. Najtypickejšou vlastnosťou NKT-buniek je, že po stimulácii dokážu veľmi rýchlo produkovať veľké množstvá cytokínov, čo naznačuje, že NKT-bunky sa podieľajú na modulácii imunitnej odpovede. Majú aj výraznú lytickú aktivitu, podobne ako CTL a NK-bunky a môžu sa tak spolu s nimi zúčastňovať na obrane proti nádorom. Rozpoznávajú baktérie, ktoré vo svojej stene nemajú lipopolysacharid, čo naznačuje na ich špecializovanú účasť v antimikrobiálnej imunite. V krvi dospelého jedinca sa ich počet pohybuje na úrovni 0,1 % z T-lymfocytovej populácie. Je tu značná interindividuálna variabilita – od 0,01 % až po 1 %, pričom u žien je ich viac.
Na imunitných reakciách sa napokon zúčastňujú aj K-bunky (killer cells). Morfologicky nepredstavujú samostatnú populáciu a tento pojem znamená skôr funkčné označenie buniek, ktoré sa zúčastňujú na ADCC-reakcii (antibody-dependent cell-mediated cytolysi = – bunkami sprostredkovaná cytotoxicita závislá od protilátky). Patria sem bunky, ktoré vlastnia receptor pre protilátky, t. j. neutrofily, eozinofily, makrofágy a predovšetkým NK-bunky. Po nadviazaní sa na protilátku, ktorá už predtým reagovala s antigénmi na terčovej bunke, sa K-bunky aktivujú a uvoľňujú cytotoxické molekuly, ktoré terčovú bunku usmrcujú.
 

 
autor: Milan Buc | sekcia: Prednášky, Pedagogické diela | odbor: Imunológia, alergológia | zobrazené: 10757x | publikované: 9.4.2013 | posledné úpravy: 13.5.2013
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 14

Ísť na stránku: 1 2

Protilátky. B-lymfocyty
.. či už solubilný alebo ako súčasť membrány bunky. Nachádzajú sa v plazme alebo tesných tekutinách .. .. či už solubilný alebo ako súčasť membrány bunky. Nachádzajú sa v plazme alebo tesných te.. .. B-lymfocyty, resp. vo veľkom rozsahu plazmatické bunky, ktoré sa z nich diferencujú. B-lymfocyty p.. .. resp. vo veľkom rozsahu plazmatické bunky, ktoré sa z nich diferencujú. B-lymfocyty p.. ..kľúčové slová: gamaglobulíny, B-lymfocyty, plazmatické bunky.. ..kľúčové slová: gamaglobulíny, B-lymfocyty, plazmatické bunk..

Pokojový a akčný potenciál
.. nervovej bunky, synaptický prenos, neurotransmitery, deskripcia .. .. nervovej bunky, synaptický prenos, neurotransmitery, ..

Prezentácia antigénov
.. Antigény proteínového charakteru spracúvajú bunky prezentujúce antigén (APC) a prezentačnými mol.. .. (IO), ktorý vyvolajú (protilátkový alebo bunkový) závisí od ich biochemickej štruktúry. Niek.. .. viaže na HLA-molekuly a zabuduje do membrány bunky, kde sa zviditeľňuje alfa/beta T-lymfocytom, sa .. .. viaže na HLA-molekuly a zabuduje do membrány bunky, kde sa zviditeľňuje alfa/beta T-lymfocytom, s..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. Označuje ich ako nekonvenčné a patria sme NKT-bunky, MAIT-bunky a gama delta T-lymfocyty. V článku a .. .. najčastejšie uvažujeme o B-, T-lymfocytoch a NK-bunkách. V rámci samotných T-lymfocytov berieme e.. .. Označuje ich ako nekonvenčné a patria sme NKT-bunky, MAIT-bunky a gama (g) delta (d) T-lymfocyty... .. najčastejšie uvažujeme o B-, T-lymfocytoch a NK-bunkách. V rámci samotných T-lymfocytov berieme e.. ..kľúčové slová: NKT-bunky, MAIT-bunky, CD1.. ..kľúčové slová: NKT-bunky, MAIT-bunky, CD1..

Cytokíny, charakteristika, vlastnosti, klasifikácia
.. ale aj inými bunkami. Ich reči rozumejú aj bunky nervového systému a endokrinného systému (majú re.. .. predstavujú dorozumievaciu reč medzi bunkami imunitného systému ale aj inými bunkami. Ich r..

Rohovka - 1.časť
.. očnej gule tvoria 3 vrstvy.  Vonkajšia vrstva (tunica fibrosa bulbi) - vonkajší vä.. .. lamiel, medzi ktorými sú ploché väzivové bunky (keratocyty). Je súčasťou lámavého [optického, re.. .. lamiel, medzi ktorými sú ploché väzivové bunky (keratocyty). Je súčasťou lámavého [optického, r..

Cytokíny adaptívnej imunity, polarizácia imunitnej odpovede
.. je viac - je to charakter a množstvo antigénu, bunky prezentujúcej antigén, kostimulačných molekúl, tr.. .. sa zaoberá cytokínmi adaptívnej imunity. Ich funkcia je vysvetlená ich účasťou v polarizácii imun..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. aktivácii sa nielen diferencujú na efektorové bunky, ale aj na pamäťové (Tm), ktoré prežívajú v organ.. .. aktivácii sa nielen diferencujú na efektorové bunky, ale aj na pamäťové (Tm), ktoré prežívajú v orga.. .. príslušný cudzorodý antigén. Ide predovšetkým o bunky infikované vírusmi, nádorové a alogénne bunky. CT.. .. sú principiálnymi bunkami špecifickej imunitnej odpovede. Predstavujú h..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. skupiny – ILC2, resp. ukazuje sa, že ILC-2-bunky sú na samom začiatku imunopatologických procesov .. .. hrubé črevo, ba dokonca aj na distálne ileum (pankolitída), ale toto, na rozdiel od Crohnovej .. ..kľúčové slová: kolitída, ILC2-bunky, Th9-lymfocyty, IL-33, autoprotilátky pANCA, .. ..kľúčové slová: kolitída, ILC2-bunky, Th9-lymfocyty, IL-33, autoprotilátky pANCA, ..

Míľniky vývoja imunológie. Imuntný systém - prehľad. Antigén
.. širšie, ako vednú disciplínu, ktorá študuje bunkové a molekulové procesy, ktoré sa odohrávajú v or.. .. niekedy sa antigénmi stávajú aj naše vlastné bunky či molekuly. Antigény na to, aby vyvolali i.. .. niekedy sa antigénmi stávajú aj naše vlastné bunky či molekuly. Antigény na to, aby vyvolali i..