Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 9

 

Úvod do pitiev - hrudník a brucho
..kľúčové slová: Anatómia, pitva, hrudník, .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Anatómia - pitva hrudník a brucho | 24.3.2016 945.82 ..

Hypotalamo-hypofyzárna os
.. anatómia hypotalamo-hypofyzárnej osi, spätné väzby, popis ..

Interaktívny anatomický atlas topografických régií
.. príprave na teoretickú časť skúšky z predmetu anatómia. V atlase je návod na postupnú preparáciu an..

Základy morfológie orgánu zraku
.. poznatky o morfológii zrakového orgánu: 1) anatómia pomocných orgánov oka - mihalnice, slzná žľaza, o.. ..kľúčové slová: anatómia..

Konferencia MEFANET 2012
.. ročník bola zvolená téma: Pohybový systém (anatómia, ortopédia, funkčné vyšetrenie, traumatológia, &h..

Rohovka - 1.časť
.. - klinický seminár V práci sa rozoberá anatómia a základné ochorenia rohovky, možnosti liečby a o..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
..Anatómia je jeden zo základných kameňov medicíny a je jej ..

KOSTI RUKY (audiodidaktická pomôcka)
.. 963 05 0967 9 Beňuška, Jozef a kolektív: Anatómia pre medziodborové štúdium I.. Martin: Osveta 19..

KOSTI NOHY (audiovizuálna pomôcka)
.. 963 05 0967 9 Beňuška, Jozef a kolektív: Anatómia pre medziodborové štúdium I.. Martin: Osveta 19..