Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 1

 

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. 3D atlasu ľudských kostí v podobe internetovej st.. .. výučby na Lekárskej fakulte. Interaktívny 3D atlas ľudských kostí, formou internetovej st.. .. vyhľadávač v pravom hornom rohu a interaktívne anotácie jednotlivých štruktúr na kostiach. Tento projekt .. ..kľúčové slová: kostí, 3D vizualizácia, polygonálne modely, študijný mat.. ..kľúčové slová: polygonálne modely, študijný materiál, 3D anotácie..