Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 8

 

Základy poskytovania prvej pomoci
.. ani klinických odborov. Z tohto dôvodu je rozsah materiálu veľmi blízky materiálom pre laickú verejnosť, al.. .. zvláštnu pozornosť. Ostáva len veriť, že tento študijný materiál prispeje k zvyšovaniu vedomostí o po.. .. pozornosť. Ostáva len veriť, že tento študijný materiál prispeje k zvyšovaniu vedomostí o poskytovaní pr..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. kostí, formou internetovej stránky sprístupní študijný materiál pre každého študenta. Navyše študenti, k.. .. formou internetovej stránky sprístupní študijný materiál pre každého študenta. Navyše študenti, ktorí poch.. ..kľúčové slová: kostí, 3D vizualizácia, polygonálne modely, študijný materiál, 3D .. ..kľúčové slová: 3D vizualizácia, polygonálne modely, študijný materiál, 3D..

Skeletopedia - Interactive 3D atlas of human bones
..kľúčové slová: bones, 3D visualization, polygonal models, study material, 3D..

Femtosecond laser in cataract surgery
.. technology whereby focused laser pulses divide material at the molecular level without transfer of heat..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. technológiu, ktorá pracovala s práškovým materiálom a tekutým spojovačom. Licenciu na túto te..

KOSTI RUKY (audiodidaktická pomôcka)
.. vedomostí prostredníctvom mnou rozdaných samoštudijných materiálov. Ak porovnávame samotné dievčatá (št.. .. prostredníctvom mnou rozdaných samoštudijných materiálov. Ak porovnávame samotné dievčatá (študentky) mô..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. ľahko dostupná metóda, využívajúca bioptický materiál z parafínových bločkov. Princíp vyšetrenia spoč..

KOSTI NOHY (audiovizuálna pomôcka)
.. vedomostí prostredníctvom mnou rozdaných samoštudijných materiálov. Ak porovnávame samotné dievčatá (št.. .. prostredníctvom mnou rozdaných samoštudijných materiálov. Ak porovnávame samotné dievčatá (študentky) mô..