Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Hypersenzitívne reakcie prvého typu - Alergia I
.. Svojím Fc-fragmentom sa nadväzujú na svoj vysokoafinitný receptor (FcERI) v membránach m.. .. až po najťažšiu – anafylaktický šok. Atopia na rozdiel od anafylaxie vyskytuje sa..

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín
.. Z tohto počtu si okolo 600 popálených vyžaduje vysoko špecializovanú starostlivosť, ktorú je možné pos.. .. Starostlivosť o pacienta v neodkladnom (šokovom) období Súhrn záverov pre klinickú prax ..

Prezentácia antigénov
.. y vývoj klinických príznakov ako pri septickom šok.. .. aj príznakmi podobajúcim sa endotoxínovému šok..