Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

XNemáte požadované oprávnenie:
užívateľ na príslušnej fakulte
[ viac informácií o autentizačnom rámci siete MEFANET ]Pre registrovaných používateľov mimo sieť MEFANET (ľudia mimo Masarykovej alebo Karlovej univerzity)
Používateľské meno
(e-mail):
Heslo:

Nie ste zaregistrovaný?   Prosím preštudujte si registračné pokyny a vyplňte registračný formulár. Zabudli ste heslo?   Vyžiadajte tu

Meziuniverzitní síť MEFANET

Fakulta
město
Je
online
federativní
autentizace
(eduID.cz)
http://portal.mefanet.cz
Brána
YES  
LF MU
Brno
YES
YES
JLF UK v Martine
Martin
YES
NO
LF UK v Bratislave
Bratislava
YES
NO
UPJŠ LF v Košiciach
Košice
YES
NO
LF UP
Olomouc
YES
YES
1.LF UK
Praha
YES
YES
2.LF UK
Praha
YES
YES
LF UK Hr. Králové
Hradec Králové
YES
YES
LF UK Plzeň
Plzeň
YES
YES
LF Ostrava
Ostrava
YES
NO
FZS ZČU
Plzeň
YES
YES
FZS UP
Pardubice
YES
YES

další informace o projektu MEFANET