Multimedia support in the education of clinical and health care disciplines :: Portal of Faculty of Medicine in Bratislava
Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava
Comenius University in Bratislava
MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork) Project

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
SEARCHED IN TITLES: number of found contributions: 4

Evidence Based Medicine (EBM)

Evidence Based Medicine (EBM)

Evidence Based Medicine (EBM) – prezentácia obsahuje základné princípy EBM, hierarchickú kategorizáciu dôkazov, informačné zdroje EBM a praktickú ukážku vyhľadávania „dôkazov“ v databáze PubMed.

 
author: Miriam Pekníková | section: Lectures | discipline: Medical Informatics and Information Science | published on: 29.5.2012 | last modified on: 30.5.2012

O vedeckom bádaní v medicíne

O vedeckom bádaní v medicíne

Vedecké bádanie nie je výučbovým predmetom. Preto táto knižka nie je učebnicou a nemá ani usporiadanie – od jednoduchého k zložitému. Je to písaná forma názorov a skúseností, ktoré by mohol využiť záujemca v oblasti biologicko-lekárskych vied. Štyri menšie časti sú prevzaté z knihy Úvod do vedeckého bádania, ktorá vyvolala priaznivé ohlasy.


 
author: Ivan Hulín, Daniela Ostatníková a kol. | section: Educational works | discipline: Physiology and Pathophysiology, Medical Informatics and Information Science, Other | published on: 13.3.2015 | last modified on: 18.3.2015

HLA complex and its significance in biology and medicine

HLA complex and its significancein biology and medicine

Histocompatibility molecules are genetically determined proteins present in membranes of all nucleated cells. They form a unique system for which the term “Major Histocompatibility Complex (MHC)” was coined. Each vertebrate species is characterised by its own MHC; that of humans has an abbreviation HLA. This acronym is derived from the words: “human leucocyte antigens” as its fist molecules were discovered in membranes of leucocytes.

 
author: Milan Buc | section: Lectures | discipline: Immunology, Allergology | published on: 16.3.2012 | last modified on: 28.3.2012

Manažment bolesti v urgentnej medicíne

Manažment bolesti v urgentnej medicíne

Bolesť je Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a medzinárodnou spoločnosťou pre štúdium a liečbu bolesti (IASP) definovaná ako „nepríjemná senzorická a emocionálna skúsenosť spojená s akútnym či potencionálnym poškodením tkanív alebo je popisovaná výrazmi takéhoto poškodenia.. Bolesť je vždy subjektívna“.

 
author: Oto Masár, Gabika Ďuricová, Ilona Mauritzová | section: Lectures, Educational works | discipline: Emergency Medicine, General Practice Medicine, Health Care Sciences | published on: 28.4.2017 | last modified on: 9.5.2017
!An error occured when processing the SQL query in the request /index-en.php?f=search&q=physics%20in%20medicine at Portál LF UK Bratislava .
Please send this error message to administrator: mefanet@fmed.uniba.sk