ŠVOČ

Vitajte na stránke študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) Lekárkej fakulty UK v Bratislave. Naša fakulta môže byť právom hrdá na to, že základy študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Slovensku sa položili pred 60 rokmi práve tu na našej fakulte. Cieľom tejto internetovej stránky je informovať o aktivitách ŠVOČ všetkých záujemcov o vedecko-výskumnú činnosť na LF UK. Určená je predovšetkým študentom (medikom a doktorandom) a ich školiteľom – teda vysokoškolským učiteľom. Avšak dúfame, že cenné informácie môžu získať všetci, ktorí sa zaujímajú o vedecko – výskumnú činnosť.

Dnešná spoločnosť často pripomína morálnu dobu kamennú, kde sa cenia len peniaze a moc. Existuje však aj tretia forma bohatstva a tou sú vedomosti. Mnoho z toho, čo bolo kedysi len predstavou či hypotézou, dnešná veda už dokázala. Výbušnosť myslenia a predstavivosť mladého študenta – adepta vedy – otvára cestu novým poznatkom a posúva ďalej často aj jeho učiteľa. Tak, ako aj v iných oblastiach ľudského života je pre vedecko- výskumnú činnosť nevyhnutná spolupráca – jednak spolupráca študenta a školiteľa a jednak spolupráca odborníkov z viacerých vedných odborov. Tvorivosť nám otvára cestu k poznaniu súvislostí. Pre poznanie súvislostí je však dôležitá aj spolupráca odborníkov – špecialistov z rôznych medicínskych odborov. Skúsenosť školiteľa (vo vede i v živote) je zárukou úspechu študenta.

Zborníky vedeckých prác

Autor: Ivan Varga, Pavol Janega, Helena Csémyová

anotačný obrázok

Každoročne sa koná konferencia ŠVOČ, spojená s konferenciou PhD študentov. Konferencie majú súťažný charakter. Víťazné práce sú zvyčajne honorované finančnou odmenou. Úspešná prezentácia vedeckej práce na konferencii umožňuje jej autorom prezentáciu práce na ďalších, medzinárodných študentských konferenciách.