Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

ŠVOČ

Vitajte na stránke študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) Lekárkej fakulty UK v Bratislave. Naša fakulta môže byť právom hrdá na to, že základy študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Slovensku sa položili pred 60 rokmi práve tu na našej fakulte. Cieľom tejto internetovej stránky je informovať o aktivitách ŠVOČ všetkých záujemcov o vedecko-výskumnú činnosť na LF UK. Určená je predovšetkým študentom (medikom a doktorandom) a ich školiteľom – teda vysokoškolským učiteľom. Avšak dúfame, že cenné informácie môžu získať všetci, ktorí sa zaujímajú o vedecko – výskumnú činnosť.

Dnešná spoločnosť často pripomína morálnu dobu kamennú, kde sa cenia len peniaze a moc. Existuje však aj tretia forma bohatstva a tou sú vedomosti. Mnoho z toho, čo bolo kedysi len predstavou či hypotézou, dnešná veda už dokázala. Výbušnosť myslenia a predstavivosť mladého študenta – adepta vedy – otvára cestu novým poznatkom a posúva ďalej často aj jeho učiteľa. Tak, ako aj v iných oblastiach ľudského života je pre vedecko- výskumnú činnosť nevyhnutná spolupráca – jednak spolupráca študenta a školiteľa a jednak spolupráca odborníkov z viacerých vedných odborov. Tvorivosť nám otvára cestu k poznaniu súvislostí. Pre poznanie súvislostí je však dôležitá aj spolupráca odborníkov – špecialistov z rôznych medicínskych odborov. Skúsenosť školiteľa (vo vede i v živote) je zárukou úspechu študenta.

Veda a výskum by mali byť nezávislou a slobodnou činnosťou človeka. Tak, ako to vo svojich veršoch píše bengálsky básnik a filozof, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru roku l913, Rabindranáth Thákur :

„kde duch je bez bázne a hlava vztýčená,
kde poznanie je slobodné,
kde nerozkúskovali svet tesné domáce múry,
kde slová vychádzajú z hlbiny pravdy,
kde neúnavné úsilie vystiera ruky po dokonalosti“
 

Či to tak skutočne vo vede i ŠVOČ na LFUK v Bratislave je a bude závisí od nás všetkých, ktorým sa vedecko-výskumnú činnosť stala trvalo časťou svojho života.

 

Obsah kategorizovaný podľa lekárskych disciplín
Akútna medicína (0)
Anatómia (0)
Anesteziológia a intenzívna medicína (0)
Biofyzika (0)
Biológia (0)
Dermatológia (0)
Diabetológia, dietetika (0)
Endokrinológia, metabolismus (0)
Epidemiológia, preventívne lekárstvo, hygiena (0)
Farmakológia (0)
Fyziológia a patologická fyziológia (0)
Gastroenterológia, hepatológia (0)
Geriatria (0)
Hematológia (0)
Histológia, embryológia (0)
Chirurgia, traumatológia, ortopédia (0)
Imunológia, alergológia (0)
Infektológia (0)
Interná medicína (0)
Kardiológia, angiológia (0)
Laboratórna diagnostika (0)
Lekárska etika a právo (0)
Lekárska genetika (0)
Lekárska chémia a biochémia (0)
Lekárska informatika a informačná veda (0)
Mikrobiológia (0)
Nefrológia (0)
Nelekárske zdravotnícke vedy (0)
Neurochirurgia (0)
Neurológia (0)
Nukleárna medicína (0)
Oftalmológia, optometria (0)
Onkológia, radioterapia (0)
Ostatné (0)
Otorinolaryngológia (0)
Patológia a súdne lekárstvo (0)
Pediatria, neonatológia (0)
Pneumológia (0)
Pôrodníctvo a gynekológia (0)
Pracovné lekárstvo a toxikológia (0)
Psychiatria, psychológia, sexuológia (0)
Radiológia a zobrazovacie metódy (0)
Rehabilitácia, fyzioterapia, ergoterapia (0)
Reumatológia (0)
Telovýchovné lekárstvo (0)
Urológia (0)
Verejné zdravotníctvo, sociálna medicína (0)
Všeobecné praktické lekárstvo (0)
Zubné lekárstvo (0)