Konferencie a reporty

Konferencia MEFANET 2021

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že konferencia MEFANET 2021 sa tento rok uskutoční v dňoch 23. - 24. novembra 2021 v Brne. Organizačný výbor konferencie opäť pripravuje program, v rámci ktorého bude napríklad možné navštíviť Simulačné centrum Masarykovej univerzity, zúčastniť sa interaktívnych workshopov, vypočuť si pozvané prednášky, napr. od prof. Tonara na tému "Ten Evidence-Based Recommendations for Academic Educators" a pod.

Zborník z vedeckej konferencie - stomatológia

Autor: Bohuslav Novák, Marek Matajs

anotačný obrázok

Zborník z vedeckej konferencie Pedostomatologickej sekcie Slovenskej stomatologickej spoločnosti, ktorá sa uskutočnila dňa 22.11.2019, pod záštitou Pedostomatologickej sekcie Slovenskej stomatologickej spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti a kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA.

Konferencia MEFANET 2023

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Tohtoročná konferencia MEFANET 2023 sa tento rok nezvyčajne uskutoční v dňoch 7. – 8. novembra 2023 v Košiciach. Organizačný výbor konferencie opäť pripravuje program, v rámci ktorého bude napríklad možné zúčastniť sa interaktívnych workshopov, vypočuť si pozvané prednášky.                                         

44. Dni lekárskej biofyziky

Autor: Michal Trnka, Eva Kráľová, Martin Kopáni

anotačný obrázok

Predkladáme Vám Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie XLIV. Dní lekárskej biofyziky, ktoré sa konali pod záštitou dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP, FEFIM, v dňoch 31. 5. – 2. 6. 2023 v Starej Lesnej.                        

Konferencia MEFANET 2022

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Tohtoročná konferencia MEFANET 2022 sa tento rok nezvyčajne uskutoční v dňoch 2. – 3. novembra 2022 v Brne. Organizačný výbor konferencie opäť pripravuje program, v rámci ktorého bude napríklad možné zúčastniť sa interaktívnych workshopov, vypočuť si pozvané prednášky, napr. od prof. Badimisa na tému "Escape Room Pedagogy & Collaborative Learning" alebo od prof. Štourača tému „ What We Used to Think About Simulation Medicine and What We Know Now” a pod.

Konferencia Mefanet 2019

Autor: Martin Komenda, Daniel Schwarz, Michal Trnka

anotačný obrázok

Dovoľte nám oznámiť, že sa v dňoch 27.-28. novembra 2019 uskutoční v Brne 13. ročník tejto tradičnej akcie. Tohtoročná konferencia sa ponesie v znamení troch projektov podporených programom Erasmus+ v rôznych fázach riešenia: TELSON, CLEVER & BCIME. Spoločnou témou týchto projektov sú interaktívne virtuálne scenáre vo výučbe a mapovanie medicínskeho kurikula.

Zborníky prednášok z konferencií MEFANET

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

On-line verzie zborníkov prednášok a poohliadnutie sa za konferenciami MEFANET nájdete na konferenčnom webe: MEFANET, kde okrem iného nájdete galérie fotografií, videí z jednotlivých konferenčných dní.                                                                          

Nové čísla e-bulletinu MEFANETin

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Nové čísla e-bulletinu MEFANETin. 

                                                                                     

Mefanet JOURNAL (Mefanet J)

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

MEFANET Journal (MEFANET J) je určený na prezentáciu v rámci jedného fóra v oblasti zdravotníckej informatiky, lekárskeho vzdelávania, e-learningu. Časopis je prostriedkom pre šírenie informácií v prostredí siete lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenska. Vychádza od roku 2013 ako pokračovanie MEFANET report.

 

Konferencia Mefanet 2018

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

12. konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na témy e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov.

Plzeň, 27.– 28.novembra 2018