Elearningové kurzy

Behaviorálna genetika - kognícia

Autor: Peter Celec

Asociačné kôrové oblasti, učenie, pamäť, emócie, inteligencia.

Príštitné telieska

Autor: Peter Celec

 Hormóny a štruktúra príštitných teliesok, mechanizmus účinku, hypo- a hyper-paratyreoidizmus

Pohlavné hormóny, obličky, srdce

Autor: Peter Celec

Molekulárna endokrinológia pohlavných hormónov, a hormónov ovplyvňujúcich srdcovú činnosť a obličky.

Diabetes melitus

Autor: Peter Celec

História diabetu, patofyziologické východiská ochorenia, molekulárna podstata ochorenia a molekulárne princípy liečby, diagnostiky.