Elearningové kurzy

Fyziológia CNS 3

Autor: Daniela Ostatníková

Fyziológia vyšších nervových funkcií, fyziológia spánku a bdenia, štádia spánku.

Fyziológia CNS 2

Autor: Daniela Ostatníková

 Fyziológia senzorického systému, vnímanie bolesti, taktilné poznávanie, miechové reflexy. 

Fyziológia CNS 1

Autor: Daniela Ostatníková

Vývin centrálnej nervovej sústavy v ontogenéze, migrácia neurónov, tvorba synáps, synaptická plasticita.

Fyziológia neuromuskulárneho systému

Autor: Daniela Ostatníková

 Fyziológia kostrového a hladkého svalu, motorická platnička, typy a energetika svalovej práce, únava.

Pokojový a akčný potenciál

Autor: Daniela Ostatníková

 Fyziológia nervovej bunky, synaptický prenos, neurotransmitery, deskripcia pokojového membránového receptora, vznik akčného potenciálu, chronaxia, reobáza a fyziológia periférneho nervového systému.

Fyziológia zmyslov

Autor: Daniela Ostatníková

 Zmyslová dráha, delenie receptorov, fyziológia videnia, fyziológia počutie, vnímanie bolesti.

Hormóny nadobličiek

Autor: Peter Celec

Hormóny drene a kôry nadobličiek, mechanizmus účinku, regulácia sekrécie nadobličkových hormónov, Connova choroba, Cushingova choroba, Addisonova choroba 

Štítna žlaza

Autor: Peter Celec

Produkcia hormónov štítnej žľazy, ich štruktúra, regulácia. Hypotyreóza, hypertyreóza.

Hypotalamo-hypofyzárna os

Autor: Peter Celec

Funkčná anatómia hypotalamo-hypofyzárnej osi, spätné väzby, popis funkcií jednotlivých hormónov, základná patológia

Diabetes melitus

Autor: Peter Celec

História a klasifikácia diabetu, základné patofyziologické poznatky o etiopatogenéze diabetu, klinické štúdie, a možnosti prístupu k liečbe diabetu.