Konferencia MEFANET 2010

4. konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov.
Brno, 24.-25. novembra 2010, Hotel Voroněž I.

                                                                         

Hlavné témy konferencie MEFANET 2010:

 • Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výučbe lekárskych odborov:
  • telemedicína,
  • webové obrazové archívy,
  • výučbové portály,
  • multimediálne učebné pomôcky.
 • Elektronická podpora výučby v bakalárskych a magisterských študijných programoch na lekárskych fakultách.
 • Informačné a komunikačné technológie v celoživotnom vzdelávaní lekárov a zdravotníckych pracovníkov.
 • Skúsenosti pedagógov a študentov s využitím informačných technológií vo výučbe lekárskych odborov:
  • hodnotenie kvality obsahu elektronických informačných zdrojov,
  • podpora výučby zahraničných študentov.
 • Metodika pre efektívnu tvorbu elektronických učebných pomôcok.
 • Legislatívna problematika, autorské práva.
 • Multimediálne učebné pomôcky pre výučbu lekárskych odborov:
  • eLearning v morfologických odboroch medicíny.
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 MEFANET 2010 8.11.2010 1.78 MB ktokoľvek
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Konferencia MEFANET 2010 24.7.2012 ktokoľvek

Súvisiace články: