Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Konferencia MEFANET 2010

Konferencia MEFANET 2010

4. konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov.
Brno, 24.-25. novembra 2010, Hotel Voroněž I.

                                                                         


Hlavné témy konferencie MEFANET 2010:

 • Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výučbe lekárskych odborov:
  • telemedicína,
  • webové obrazové archívy,
  • výučbové portály,
  • multimediálne učebné pomôcky.
 • Elektronická podpora výučby v bakalárskych a magisterských študijných programoch na lekárskych fakultách.
 • Informačné a komunikačné technológie v celoživotnom vzdelávaní lekárov a zdravotníckych pracovníkov.
 • Skúsenosti pedagógov a študentov s využitím informačných technológií vo výučbe lekárskych odborov:
  • hodnotenie kvality obsahu elektronických informačných zdrojov,
  • podpora výučby zahraničných študentov.
 • Metodika pre efektívnu tvorbu elektronických učebných pomôcok.
 • Legislatívna problematika, autorské práva.
 • Multimediálne učebné pomôcky pre výučbu lekárskych odborov:
  • eLearning v morfologických odboroch medicíny.
Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf MEFANET 2010 Stiahnuť - MEFANET 2010Otvoriť v novom okne - MEFANET 2010 8.11.2010 1.78 MB ktokoľvek
Odkazy:
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
html Konferencia MEFANET 2010 Prejsť - Konferencia MEFANET 2010Otvoriť v novom okne - Konferencia MEFANET 2010 24.7.2012 ktokoľvek

Kľúčové slová: Mefanet konferencia

Odbor:

autor: Michal Trnka | pracovisko: Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny | publikované: 8.11.2010 | posledné úpravy: 28.10.2019
citácia: Trnka Michal: Konferencia MEFANET 2010. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online] 8.11.2010, posledná aktualizácia 28.10.2019 [cit. 2020-02-22] Dostupný z WWW: <https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=95>. ISSN 1337-9577.