Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Základy poskytovania prvej pomoci

Základy poskytovania prvej pomoci

Predkladaná študijná pomôcka by mala slúžiť ako teoretická časť pri výučbe I. pomoci študentov prvého ročníka na LF UK a to lekárskych i nelekárskych smerov. Títo študenti ešte nemajú základy z teoretických, ani klinických odborov. Z tohto dôvodu je rozsah materiálu veľmi blízky materiálom pre laickú verejnosť, ale to nesmie znieť ako znevažovanie. Laická prvá pomoc je základom záchranného reťazca.


Záchranná reťaz je silná silou najslabšieho ohnivka. Týmto najslabším ohnivkom je úroveň laickej, ale i odbornej verejnosti v poskytovaní adekvátnej pomoci pri ohrození životných funkcií spoluobčanov. Z týchto dôvodov je potrebné problematike resuscitácie – základnej i rozšírenej venovať zvláštnu pozornosť.
Ostáva len veriť, že tento študijný materiál prispeje k zvyšovaniu vedomostí o poskytovaní prvej pomoci pre úžitok tým, ktorí budú ohrození na zdraví a živote.

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Základy poskytovania prvej pomoci Stiahnuť - Základy poskytovania prvej pomociOtvoriť v novom okne - Základy poskytovania prvej pomoci 24.2.2009 6.44 MB užívateľ na prislušnej univerzite
 

Kľúčové slová: prvá pomoc, urgentná medicína


autor: Oto Masár, Jan Pokorný, Marcel Brenner, Hana Turečková, Miroslav Chabroň | pracovisko: Klinika Urgentnej medicíny a medicíny katastrof | publikované: 24.2.2009 | posledné úpravy: 25.5.2011
citácia: Masár Oto, Jan Pokorný, Marcel Brenner, Hana Turečková, Miroslav Chabroň: Základy poskytovania prvej pomoci. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online] 24.2.2009, posledná aktualizácia 25.5.2011 [cit. 2020-02-22] Dostupný z WWW: <https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=9>. ISSN 1337-9577.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme