Základy poskytovania prvej pomoci

Predkladaná študijná pomôcka by mala slúžiť ako teoretická časť pri výučbe I. pomoci študentov prvého ročníka na LF UK a to lekárskych i nelekárskych smerov. Títo študenti ešte nemajú základy z teoretických, ani klinických odborov. Z tohto dôvodu je rozsah materiálu veľmi blízky materiálom pre laickú verejnosť, ale to nesmie znieť ako znevažovanie. Laická prvá pomoc je základom záchranného reťazca.

Záchranná reťaz je silná silou najslabšieho ohnivka. Týmto najslabším ohnivkom je úroveň laickej, ale i odbornej verejnosti v poskytovaní adekvátnej pomoci pri ohrození životných funkcií spoluobčanov. Z týchto dôvodov je potrebné problematike resuscitácie – základnej i rozšírenej venovať zvláštnu pozornosť.
Ostáva len veriť, že tento študijný materiál prispeje k zvyšovaniu vedomostí o poskytovaní prvej pomoci pre úžitok tým, ktorí budú ohrození na zdraví a živote.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Základy poskytovania prvej pomoci 24.2.2009 6.44 MB užívateľ na prislušnej univerzite

Predmety/kurzy