Zoznam recenzentov za Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Zoznam je doplnený e-mailovými adresami, pracoviskami a telefónnymi číslami pre prípadný kontakt.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Zoznam recenzentov 18.1.2011 105.14 KB užívateľ vzdelávacej siete MEFANET