Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Zoznam recenzentov za LFUK Bratislava

Zoznam recenzentov za Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Zoznam je doplnený e-mailovými adresami, pracoviskami a telefónnymi číslami pre prípadný kontakt.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Zoznam recenzentov Stiahnuť - Zoznam recenzentovOtvoriť v novom okne - Zoznam recenzentov 18.1.2011 105.14 KB užívateľ vzdelávacej siete MEFANET

Kľúčové slová: Recenzenti

Odbor:

autor: Michal Trnka | publikované: 23.6.2010 | posledné úpravy: 11.4.2014
citácia: Trnka Michal: Zoznam recenzentov za LFUK Bratislava. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online] 23.6.2010, posledná aktualizácia 11.4.2014 [cit. 2020-01-25] Dostupný z WWW: <https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=59>. ISSN 1337-9577.