Interaktívny anatomický atlas topografických régií

Interaktívny atlas bude slúžiť ako pomôcka pri štúdiu topograficko-anatomických régií. Atlas nájde využitie počas pitevných cvičení i pri príprave na teoretickú časť skúšky z predmetu anatómia. V atlase je návod na postupnú preparáciu anatomických štruktúr po vrstvách (naznačenie rezov, suprafasciálne útvary, hlboké anatomické štruktúry). V prvej fáze je zobrazená fossa axillaris. V nasledujúcom období bude atlas dopĺňaný o ďaľšie topograficko-anatomické oblasti. 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Interaktívny anatomický atlas topografických régií 7.4.2011 21.54 MB užívateľ na prislušnej univerzite

Predmety/kurzy