44. Dni lekárskej biofyziky

Predkladáme Vám Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie XLIV. Dní lekárskej biofyziky, ktoré sa konali pod záštitou dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP, FEFIM, v dňoch 31. 5. – 2. 6. 2023 v Starej Lesnej.                        

Organizátorom tejto medzinárodnej konferencie bol už po siedmykrát v histórii Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty UK v Bratislave, ktorý bol pri zrode tejto tradície. Prvá konferencia Dni lekárskej biofyziky sa konala pod jeho taktovkou v roku 1978 v Modre-Harmónii pri príležitosti 55. výročia založenia Katedry lekárskej fyziky na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Každoročné Dni lekárskej biofyziky ponúkajú počas vedeckého programu príležitosť nadviazať nové, resp. obnoviť osobné pracovné kontakty pracovníkov ústavov lekárskej biofyziky a informatiky českých a slovenských lekárskych fakúlt v pedagogickej i vedeckej oblasti, ako aj neformálne kontakty účastníkov v rámci spoločenského programu, ktorý je už neodmysliteľnou súčasťou týchto stretnutí.

Pozvanie organizátorov v tomto roku prijalo 78 účastníkov, ktorí vystúpili so 62 príspevkami, z ktorých bolo 20 súťažných príspevkov interných doktorandov.

Viac info na webovej stránke konferencie: https://www.44dlb.sk/

 

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Program konferencie 19.6.2023 434.76 KB ktokoľvek
 Zborník Abstraktov XLIV. DLB 19.6.2023 2.6 MB ktokoľvek
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 44. Dni lekárskej biofyziky 19.6.2023 ktokoľvek

Súvisiace články: