Merkelove bunky

V diele autori podávajú ucelený literárny prehľad o Merkelových bunkách, v ktorom sa zameriavajú nielen na ich detailnú morfológiu, ale zaoberajú sa aj výskytom, diagnostikou a liečbou nádorov z týchto, zatiaľ ešte nie celkom prebádaných buniek. Aj keď štruktúra a výskyt týchto buniek je dobre známy, ich funkcia doteraz nie je úplne objasnená.

Mnohé dôkazy svedčia o ich multifunkčnej úlohe. Nádor z Merkelových buniek patrí medzi zriedkavý, ale veľmi agresívny a jeho pestrý imunofenotyp môže byť niekedy dôvodom ťažkostí pri určení diagnózy na základe klinického obrazu, preto je nutné použitie imunohistochemických metodík a tiež elektrónovej mikroskopie. Primárna liečba je chirurgická, adjuvantná rádioterapia a chemoterapia je liečbou paliatívnou. V roku 2017 bola do liečby zavedená nová, revolučná imunoterapia „checkpoint terapia”. Na Slovensku je táto terapia dostupná zatiaľ v injekčnej forme. Prognóza nádoru z Merkelových buniek je neistá a závisí od štádia ochorenia.

Obsah:

 • Merkelove bunky (MB)
  • Objavenie
  • Pôvod
  • Výskyt
  • Štruktúra
  • Identifikácia
  • Heterogenita v populácii Merkelových buniek
  • Funkcia
  • Význam Merkelových buniek pri vývoji kože a udržiavaní homeostázy
  • Význam Merkelových buniek pri vývoji papilárneho terénu
  • Merkelove bunky a ochorenia kože
 • Karcinóm z Merkelových buniek
  • Výskyt
  • Etiológia
  • Klinický obraz
  • Diagnostika a diferenciálna diagnostika
  • Liečba
  • Prognóza

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Merkelove bunky 3.2.2022 2.34 MB ktokoľvek
 Karcinóm z Merkelových buniek 3.2.2022 5.95 MB užívateľ na prislušnej univerzite

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

Predmety/kurzy