Zvuk a zobrazovanie pomocou ultrazvuku

V prezentácii sú vysvetlené všeobecné charakteristiky zvuku (vlnová dĺžka, perióda, frekvencia, amplitúda, intenzita), šírenie a zoslabenie zvuku v prostredí, ktorým prechádza, akustická impedancia, princíp zobrazovania prostredníctvom ultrazvuku, spôsoby (módy) zobrazenia (A, B, M, 3D), vznik a detekcia ultrazvuku, rozlíšenie pri ultrazvukovom zobrazovaní, biologické účinky ultrazvuku, Dopplerov jav a jeho použitie.
Vhodné pre všetky študijné programy.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Zvuk_UZ_zobrazovanie 19.10.2021 8.75 MB užívateľ na príslušnej fakulte

Predmety/kurzy