Historický pohľad na operáciu katarakty

Operácia šedého zákalu - katarakty, je jedným z najrozšírenejších operačných postupov.

V texte je prehľad katarákt a operačných postupov.

Vo videu demonštrujeme staršie typy operácií, intra a extrakapsulárnu formu extrakcie katarakty.                                                                                 

Pre lámavú (optickú) silu očnej gule veľmi dôležitým útvarom je šošovka (lens cristalina). Šošovka je útvar dvojvypuklého tvaru, s priemerom 9 mm a hrúbkou 3,5 – 4 mm. Je upevnená vláknami závesného ústroja šošovky (apparatus suspensorius lentis), nachádza sa za dúhovkou. Závesný aparát vychádza z vráskovcového telesa (zonula ciliaris Zinii), odstupuje medzi výbežkami ciliárneho tela (processus ciliares) a upína sa v priestore pred a za ekvátorom šošovky. Je vsadená do prednej plochy sklovcového kortexu, do prehĺbeniny (fossa hyaloidea), ktorá má na okraji zahustené fibrózne vlákna (lig. anulare), slúžia ako „hniezdo“ na uloženie šošovky.
Základ šošovky sa tvorí už v priebehu prvého mesiaca intrauterinného života. Embryogeneticky pochádza z ektodermy.
Biochemicky: 35 % objemu šošovky tvoria bielkoviny: albuminoid (nerozpustný vo vode), alfa- beta- a gamakristalíny (rozpustné vo vode). Okrem toho obsahuje lipidy, fosfatázy, cholesterol. Púzdro šošovky obsahuje glykoproteíny. Obsah vody v šošovke je 62 %. Súčasne s úbytkom vody v nej pribúda množstvo vo vode nerozpustných albuminoidov.
Šošovka je vo fyziologickom stave krištáľovo číra a neobsahuje cievy ani nervy. Jej látková výmena sa uskutoční difúziou cez puzdro z komorového moku aktívnou činnosťou epitelu šošovky. Zásadný význam má pritom glykolytická aktivita bunkových membrán založená na Ca2+ závislej Na+ - K+ pumpe. Základom látkovej výmeny šošovky je jej vysoká redukčná schopnosť. Táto schopnosť je podmienená najmä prítomnosťou skupín -SH, obsiahnutých v alfa-, beta- a gamakristalíne, ďalej glutationom a predovšetkým prítomnosťou kyseliny askorbovej. Aktivita enzýmov v šošovke je maximálna pri slabo kyslej reakcii. Zväčšovaním molekúl sa priepustnosť puzdra šošovky znižuje, neprepúšťa koloidy. Starnutím sa v šošovke zistí výrazné ubúdanie redukčných substancií najmä vitamínu C a glutathionu.
Akákoľvek porucha rovnováhy a faktorov, ktoré menia priepustnosť šošovkového puzdra (zmena pH, chemické a fyzikálne vplyvy), majú za následok obmedzenie, alebo zmenu látkovej výmeny. Tým klesá aj rozpustnosť bielkovín šošovky, nastáva ich denaturovanie. V podstate ide o dôsledok zmeny bielkovín šošovky pre pokles aktivity oxydačno-redukčných procesov. Tento proces začína už okolo 50. roku života so zmenami priepustnosti hemato-ciliárnej bariéry, pre sklerotické zmeny ciev vo vráskovci. Zmení sa aj charakter funkcie puzdra šošovky, ako hraničnej membrány. Rozvíjajúce sa metabolické zmeny vedú k poruchám látkovej výmeny a následkom je degenerácia vlákien šošovky. Takýto stav zapríčiňuje zhoršenie priehľadnosti, skalenie šošovky, spojené s poklesom jej lámavej sily. Vzniká chorobný stav, ktorý označujeme ako „starecký sivý zákal" šošovky (cataracta). Pri ostatných typoch katarakty tieto zmeny vznikajú priamym pôsobením škodliviny na bielkoviny a enzýmové systémy šošovky.
 

 "Podporene grantom KEGA 023 STU - 4/2020, 020 UK - 4/2021"

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Prehľad vývoja operácií - Oláh 5.5.2021 443.51 MB užívateľ na príslušnej fakulte
 Chorobné procesy postihujúce šošovku - katarakta 5.5.2021 1.51 MB ktokoľvek

Predmety/kurzy

Súvisiace články: