Kurz biomedicínskej štatistiky II. - online

V ďalšom semestri opäť otvárame ďalšie kurzy pre lekárov, študentov a vedcov.

Správna interpretácia dát výskumných štúdií a modelovanie výskumného projektu sú neodmysliteľnou súčasťou úspešnej realizácie každého vedeckého projektu.

Začiatok 15.marec 2021

Prihlasovanie:
https://forms.gle/g5D9YdC1LnJvpyji9

O KURZE

Kurz Biomedicínskej štatistiky je vhodný pre lekárov, študentov medicíny a doktorandov vedeckých smerov, ktorí majú záujem osvojiť si základné zručnosti z oblasti štatistiky, spracovania zberaných dát a ich interpretácie. Absolvent kurzu by mal porozumieť významu štatistickej analýzy, spracovaniu dát a prakticky využiť získané poznatky pri interpretácii medicínskych štúdii, ako aj pri vedení vlastného výskumného projektu. Kurz je pokračovaním Kurzu biomedicínskej štatistiky I.

 

KTO KURZ VEDIE?

Doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD. pôsobí na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Je odborníčkou na biomedicínsku fyziku, zároveň aj garantom v medziodborovom študijnom programe Biomedicínska fyzika na I. stupni. V biomedicínskej organizácii Academy je členom IRIS Alumni clubu, kde vedie odborné semináre. Okrem výuky sa venuje odbornému mentorovaniu študentov, je školiteľkou bakalárskych a magisterských prác. Vo svojej pracovnej oblasti je považovaná za uznávanú odborníčku, jej vedeckopedagogické výsledky boli odmenené viacerými oceneniami.

 

PROGRAM KURZU

  • Testovanie štatistických hypotéz
  • Aplikácia štatistického testovania vo výskume a interpretácia dát
  • Modely analýzy variancie, korelačná analýza
  • Poissonova regresia, viacnásobná lineárna regresia
  • Logistická regresia, a ďalšie ... 

Začiatok 15.marec 2021

Prihlasovanie:
https://forms.gle/g5D9YdC1LnJvpyji9


Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Kurz Biomedicínskej štatistiky II. 21.2.2021 458.69 KB ktokoľvek
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Prihlasovanie Kurz biomedicínskej štatistiky 21.2.2021 ktokoľvek
 Premedix Academy 21.2.2021 ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

Súvisiace články: