Dentoalveolárna chirurgia 2

Prednášky z predmetu Dentoalveolárna chirurgia 2. Orofaciálne infekcie a patológia slinných žliaz (s výnimkou tumorov). Predpisovanie ATB, sondáž slinných žliaz. Podávanie infiltračnej a zvodovej lokálnej anestézie podľa ústnych lokalít, poučenie pacienta po extrakcii, opis rtg lebky.                                              

Stručná osnova predmetu

Technika lokálnej anestézie (infiltračnej a zvodovej). Jedno-duché a chirurgické extrakcie, problematika tretích molárov, okoločeľustné zápaly, sialoade-nitídy, sialolitiázy, zápaly čeľustných dutín, oroantrálna a oronazálna komunikácia

Témy predmetu:

  • Chirurgická extrakcia (indikácie, technika).
  • Retinovaný špičák (určenie polohy, OP prístup). Odstránenie vs. extrúzia.  
  • Polohy dolného tretieho molára a jeho odstránenie. Dentitio difficilis.
  • Egalizácia okrajov alv. hrebeňa (alveoloplastiky)
  • Čeľustná kontraktúra
  • Okoločeľustné zápaly a ich šírenie. Chirurgická liečba. Farmakoterapia. Osteomyelitídy. Špecifické zápaly orofaciálnej oblasti.
  • Ochorenia slinných žliaz /okrem tumorov/. Sialoadenitídy a sialolitiáza. Sjögrenov syndróm
  • Zápaly čeľustných dutín. Oroantrálne a oronazálne komunikácie.  
     

Odporúčaná literatúra:

Stomatochirurgia, orálna chirurgia : Stanko, Satko 2013

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Slinné žľazy 2.12.2020 125.97 MB ktokoľvek

Súvisiace články: