Kurz biomedicínskej štatistiky

Správna interpretácia dát výskumných štúdií a modelovanie výskumného projektu sú neodmysliteľnou súčasťou úspešnej realizácie každého vedeckého projektu.                                                                                                    

O KURZE

Kurz Biomedicínskej štatistiky je vhodný pre lekárov, študentov medicíny a doktorandov vedeckých smerov, ktorí majú záujem osvojiť si základné zručnosti z oblasti štatistiky, spracovania zberaných dát a ich interpretácie. Absolvent kurzu by mal porozumieť významu štatistickej analýzy, spracovaniu dát a prakticky využiť získané poznatky pri interpretácii medicínskych štúdii, ako aj pri vedení vlastného výskumného projektu.

 

PROGRAM KURZU

  • Vzťah medzi medicínou založenou na dôkazoch a štatistikou
  • Práca s dátovým súborom, popisná štatistika a rozdelenie dát
  • Úvod do testovania štatistických hypotéz
  • Parametrické testy významnosti, neparametrické alternatívy
  • Korelácia a regresia
  • Aplikácia štatistického testovania vo výskume a interpretácia dát

 

KTO KURZ VEDIE?

Doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD. pôsobí na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Je odborníčkou na biomedicínsku fyziku, zároveň aj garantom v medziodborovom študijnom programe Biomedicínska fyzika na I. stupni. V biomedicínskej organizácii Academy je členom IRIS Alumni clubu, kde vedie odborné semináre. Okrem výuky sa venuje odbornému mentorovaniu študentov, je školiteľkou bakalárskych a magisterských prác. Vo svojej pracovnej oblasti je považovaná za uznávanú odborníčku, jej vedeckopedagogické výsledky boli odmenené viacerými oceneniami.

 

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 KURZ BIOMEDICÍNSKEJ ŠTATISTIKY 23.9.2020 216.49 KB ktokoľvek