Vybrané kapitoly z kardiológie

Kardiológia sa považuje za „kráľovnú“ internej medicíny. Možno preto, že kardiovaskulárne choroby sú vo vyspelých krajinách najčastejšou príčinou úmrtí, chorobnosti aj hospitalizácií. V posledných rokoch došlo v oblasti kardiológie k mohutnému rozmachu diagnostických zobrazovacích metód, ako aj invazívnej diagnostiky a intervenčnej liečby. Kardiológia má dnes už množstvo subšpecializácií a certifikovaných výkonov.
 

Vybrané kapitoly z klinickej kardiológie pozostávajú z ucelene spracovaných statí. Odborná úroveň a rozsah mierne prekračujú vedomosti zodpovedajúce študentom medicíny a môžu dobre poslúžiť aj lekárom pripravujúcim sa na postupovú skúšku z vnútorného lekárstva. Snažili sme sa do jednotlivých statí zapracovať čo najviac obrazovej dokumentácie a pre posilnenie klinického rozmeru aj krátke kazuistiky. Postupne budeme dopĺňať krátke podkasty a videá.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Pľúcna hypertenzia 7.5.2020 1.18 MB ktokoľvek
 Náhla srdcová smrť 7.5.2020 999.48 KB ktokoľvek
 Kardiomyopatie 7.5.2020 1.6 MB ktokoľvek
 Chronický koronárny syndróm 21.5.2020 1.38 MB ktokoľvek
 Choroby perikardu 26.5.2020 1.03 MB ktokoľvek
 Myokarditídy 26.5.2020 961.53 KB ktokoľvek
 Infekčná endokarditída 1.6.2020 481.07 KB ktokoľvek
 Fibrilácia predsiení 3.6.2020 1.13 MB ktokoľvek
 Chronické srdcové zlyhávanie 9.6.2020 1.34 MB ktokoľvek
 Mitrálna stenóza 2.9.2020 878.98 KB ktokoľvek
 Aortálna regurgitácia 2.9.2020 546.08 KB ktokoľvek
 Chlopňové náhrady 2.9.2020 336.55 KB ktokoľvek
 Aortálna stenóza 2.9.2020 804.17 KB ktokoľvek
 Artériová hypertenzia 23.9.2020 1.38 MB ktokoľvek
 Bradyarytmie 8.10.2020 1.31 MB ktokoľvek
 Akútna pľúcna embólia 11.11.2020 1.48 MB ktokoľvek
 Mitrálna regurgitácia 22.1.2021 1012.9 KB ktokoľvek
 Sekundárna hypertenzia 26.4.2021 2.87 MB ktokoľvek
 Supraventrikulárne tachykardie 29.4.2021 20.39 MB ktokoľvek
 Akútne koronárne syndrómy - STEMI a NonSTEMI 2.9.2021 1001.2 KB ktokoľvek
 Ateroskleróza a jej prevencia 8.9.2021 993.17 KB ktokoľvek
 Akútne srdcové zlyhávanie 17.9.2021 1.06 MB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
počet používateľov, ktorí už hodnotili: 10
84.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

Predmety/kurzy