Metódy merania vnútroočného tlaku

Metodika merania VOT priamym meraním tlaku tekutiny sa nazýva manometria, nepriamym meraním tenzie na korneosklerálnom povrchu sa nazýva tonometria. [5]
                                                                                                                                                                                                                                

Meradlá VOT sa nazývajú tonometre. Ich princíp je založený na tom, že vyvolaným vonkajším tlakom dochádza k deformácii rohovky, ktorá sa deformuje menej, keď je VOT vyšší a naopak. Základné delenie prístrojov je na kontaktné (dotknú sa očnej rohovky) a bezkontaktné (nedotknú sa očnej rohovky). Na trhu sa nachádzajú aj prístroje, ktoré merajú VOT s minimálnym kontaktom rohovky, prístroje potom delíme do troch kategórií tonometrov:
a) kontaktné.
b) s minimálnym kontaktom.
c) bezkontaktné.
Výhoda kontaktných prístrojov je v ich presnosti a sú vhodnejšie pre dlhodobé monitorovanie pacientov s glaukómom. Nevýhodou je potom kontakt, kedy môže dôjsť k prenosu infekcie ale aj k poškodeniu povrchu rohovky (erózia rohovky).
Výhodou bezkontaktných prístrojov je, že sa nedotýkajú oka (hygienické výhody), tieto prístroje sú vhodné pre screeningová vyšetrenia, nedostatkom je ich nižšia presnosť. Pri meraní týmito prístrojmi, je vhodné merania opakovať a to, minimálne 3 merania na každom oku.


Podporené projektami:
KEGA číslo 023STU-4/2020 s názvom „Zavádzanie problematiky metrologického zabezpečenia zdravotníckej techniky do výučby študentov“
VEGA číslo 1/0556/18 s názvom „Zabezpečenie metrologickej kontroly meradiel vnútro-očného tlaku“. 

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Metódy merania vnútroočného tlaku 11.5.2020 1.15 MB ktokoľvek
 Metódy merania vnútroočného tlaku 11.5.2020 1.23 MB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
počet používateľov, ktorí už hodnotili: 1
0.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

Predmety/kurzy

Súvisiace články: