Ciele prezentácie:                                      

Epidemiológia a spoločenská závažnosť karcinómu pľúc.

Poznať rizikové skupiny pacientov, klinické prejavy karcinómu pľúc a algoritmus pre včasnú diagnostiku.

Oboznámiť sa so základnými princípmi liečby karcinómu pľúc.                                                           

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Karcinóm pľúc 16.4.2020 15.94 MB ktokoľvek

Súvisiace články: