Binokulárne videnie

Jednoduché binokulárne videnie je koordinovaná senzomotorická činnosť oboch očí, ktorá zaistuje vytvorenie jednoduchého obrazu pozorovaného predmetu. Jeho vývoj prechádza určitými fázami a koreluje s vývojom zrakovej ostrosti, konvergencie a akomodácie.

Akákoľvek patologická situácia, ktorá bráni správnemu vývoju alebo bráni jasnému ostrému a presne fokusovanému obrazu do fovey má za následok poruchy vývoja binokulárneho videnia, ktoré môžu ústiť do vzniku anomálnej retinálnej korešpondencie, supresie, amblyopie a strabismu.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Binokulárne videnie 6.4.2020 2.09 MB užívateľ na prislušnej univerzite

Predmety/kurzy