Inkomitantný strabizmus

Inkomitantný strabismus je ochorenie okohybného aparátu s poruchou motility očí myogénneho alebo neurogénneho pôvodu,
ktoré môžu byť vrodené alebo získané. Postihuje cca 1% populácie od narodenia do vysokého veku.
Príčinou môžu byť vrodené vývojové anomálie, alebo je získaný v dôsledku úrazov, zápalov, tumorov, prípadne cievnymi, metabolickými a degeneratívnymi ochoreniami.

Liečba inkomitatného strabismu by mala byť etiologická, čiže liečiť príčinu, ktorá obrnu spôsobila, a tiež funkčná a symptomatická.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Inkomitantný strabizmus 6.4.2020 2.4 MB užívateľ na prislušnej univerzite

Predmety/kurzy