Ochorenia ciev sietnice, oftalmogerontológia, oftalmogeriatria

Starnutím dochádza k zmenám takmer vo všetkých štruktúrach ľudského tela nevynímajúc ani ľudské oko. Zmeny na očných tkanivách sú súčasťou prejavov opotrebovanosti tkanív a orgánov človeka všeobecne. Medzi najrozšírenejšie zmeny a choroby oka v starobe patrí presbyopia, vekom podmienená degenerácia makuly, katarakta, glaukóm a cievne ochorenia sietnice.

Arteriálne uzávery – vznikajú upchatím artérie, ktorý sa napr. môže uvoľniť z väčších ciev v tele postihnutých aterosklerózou a krvným obehom je unášaný, až kým sa nezastaví v tých najtenších cievach, ktoré máme v sietnici alebo napríklad v mozgu.

Venózne oklúzie sú spôsobené zúžením alebo úplnym upchatím vény v sietnici. Tým dochádza k poruche odtoku krvi zo sietnice do krvného obehu a krv sa hromadí v sietnici. Dochádza k presakovaniu tekutiny a tvorbe edému (opuchu) a malých infarktov.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Ochorenia ciev sietnice, oftalmogerontológia, oftalmogeriatria 2.4.2020 13.54 MB užívateľ na príslušnej fakulte

Predmety/kurzy