Prednáška o pneumónii. Pneumónia - závažný zdravotný problém. Patrí medzi najčastejšie infekčné ochorenia. Celosvetovo je významnou príčinou morbidity aj mortality. V rozvojových krajinách a pred - antibiotickej ére obávané ochorenie. V rozvinutých krajinách je vedúcou príčinou úmrtia u starších a chronicky chorých pacientov.                                    

  1. Prehľad patogénov spôsobujúcich pneumóniu
  2. Charakteristika pneumónie na základe pôvodu: získaná v komunite (community-acquired pneumonia, CAP) – nozokomiálna (hospital-acquired p. HAP) – asociovaná so zdravotnou starostlivosťou (healthcare-associated p. HCAP)
  3. Popísať rozličné klinické prejavy pneumónie
  4. Úloha rádiologických a laboratórnych vyšetrení pri diagnostike pneumónie
  5. Diferenciálna diagnostika pneumónie
  6. Porozumieť klinickým kritériám indikácie na hospitalizáciu alebo ambulantnú liečbu
  7. Spoznať manažment pneumónie vrátane najlepšej voľby na empirickú antibiotickú liečbu
  8. Spoznať možné komplikácie pneumónie a odsledovanie pacienta

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Pneumónie 26.3.2020 5.64 MB ktokoľvek