Indikácie podávania injekcií do sklovca pri degeneratívnych ochoreniach sietnice a makuly

Jedným zo spôsobov podania lieku pri očných ochoreniach je injekčné podávanie do sklovca (intravitreálne). Využíva sa pri mnohých ochoreniach žltej škvrny sietnice (makuly) a sietnice s cieľom zlepšenia videnia a/alebo zastavenia progresie zhoršovania ostrosti videnia a slepoty.                                                               

Intravitreálne podanie lieku je najčastejším chirurgickým výkonom v oftalmológii, pravdepodobne aj jedným z najčastejších chirurgických výkonov vôbec. V rukách skúseného odborníka pri dodržaní asepsy ide o bezpečnú procedúru s nízkym rizikom komplikácií. Najobávanejšou komplikáciou je endoftalmitída, v extrémnom prípade spojená so slepotou aj stratou bulbu.


Najčastejšou indikáciou intravitreálnych injekcií (IVI) je liečba vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly (vVPDM) a diabetického edému makuly (DEM). V závislosti od liečenej diagnózy a jej odpovede na liečbu je potrebné liečbu podávať opakovane. Celosvetovo dochádza k výraznému nárastu počtu aplikovaných IVI. Pre ilustráciu sa aktuálne na Slovensku podá ročne niekoľko desiatok tisíc týchto aplikácií.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Indikácie podávania injekcií do sklovca pri degeneratívnych ochoreniach sietnice a makuly 26.3.2020 247.02 KB užívateľ na príslušnej fakulte
 Indikácie podávania injekcií do sklovca pri degeneratívnych ochoreniach sietnice a makuly - nepriama oftalmoskopia 26.3.2020 6.06 MB užívateľ na príslušnej fakulte
 Indikácie podávania injekcií do sklovca pri degeneratívnych ochoreniach sietnice a makuly - otvorenie 26.3.2020 9.07 MB užívateľ na príslušnej fakulte
 Indikácie podávania injekcií do sklovca pri degeneratívnych ochoreniach sietnice a makuly 26.3.2020 1.11 MB užívateľ na príslušnej fakulte
 Indikácie podávania injekcií do sklovca pri degeneratívnych ochoreniach sietnice a makuly 26.3.2020 5 MB užívateľ na príslušnej fakulte
 Indikácie podávania injekcií do sklovca pri degeneratívnych ochoreniach sietnice a makuly 26.3.2020 6.98 MB užívateľ na príslušnej fakulte

Predmety/kurzy