MEFANET 2009

3. konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov.
Brno, 24.-26. listopadu 2009, Hotel Voroněž I.      

Aktuálne informácie získate na našich stránkach alebo na oficiálnych stránkach konferencie MEFANET 2009.

                            

Tohtoročná konferencia je okrem tém ako sú e-learning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, zameraná konkrétne na elektronickú podporu výučby v odbore onkológia.

E-learning v onkológii: cesta k výučbe liečebných štandartov


Hlavné témy:

 • Informačná a komunikačná technológia a ich aplikácie vo výučbe lekárskych odborov:
  • telemedicína,
  • webové obrazové archívy,
  • výučbové portály,
  • multimediálne učebné pomôcky.
 • Elektronická podpora výučby v bakalárskych a magisterských študijných programoch na lekárskych fakultách
 • Informačné a komunikačné technológie v celoživotnom vzdelávaní lekárov a zdravotníckych pracovníkov
 • Skúsenosti pedagógov a študentov s využívaním informačných technológií vo výučbe lekárskych odborov:
  • hodnotenie kvality obsahu elektronických informačných zdrojov,
  • podpora výučby zahraničných študentov.
 • Metodika pre efektívnu tvorbu elektronických učebných pomôcok
 • Legislatívna problematika, autorské práva

Vedľa všeobecných aspektov e-learningu sa bude konferencia zaoberať aj dopadom tohto fenoménu na konkrétny odbor medicíny. Pre tretí ročník bola zvolená téma:

 •   E-learning v onkológii: cesta k výučbe liečebných štandartov.

 

Dôležité termíny:

 • Termín pre poslanie abstraktov Vašich príspevkov (prednášky a postery): 30.9.2009 23:59
 • Termín, dokedy budú autori vedieť o prijatí ich príspevku: 16.10.2009 23:59
 • Termín pre dodanie plných verzií vašich príspevkov (články do zborníka): 6.11.2009 23:59
 • Predkonferenčný workshop Bioinformatics: od 24.11.2009 (od 14:00) do 26.11.2009 (do ukončenia hlavného programu konferencie MEFANET)
 • 1. deň konferencie MEFANET 2009: 25.11.2009
 • 2. deň konferencie MEFANET 2009: 26.11.2009

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 MEFANET 2009 - Druhé oznámenie 20.8.2009 488.32 KB ktokoľvek
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 MEFANET 2009 - Info o konferencii 24.7.2012 ktokoľvek
 MEFANET 2009 - prihlásenie 24.7.2012 ktokoľvek