Úloha na vypracovanie zo dňa 26. 3. 2020: Študenti 3. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo.                                                                                                                                                                         

Úloha na vypracovanie zo dňa 26. 3. 2020:
Každý študent 3. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo, ktorý sa zúčastňuje stáží z Internej medicíny 1 na III. internej klinike LFUK a UNB (kr. č. 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25 a 26), vypracuje oba testy a zašle do 9. 4. 2020 na mailovú adresu kliniky 3interna@kr.unb.sk.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 EKG - test 26.3.2020 29.82 MB ktokoľvek

Predmety/kurzy