Glaukómové ochorenie

Glaukómová choroba je v súčasnosti charakterizovaná ako chronická progresívna neuropatia so zmenami terča zrakového nervu (TZN), vrstvy nervových vlákien sietnice (VNV) a zorného poľa (ZP). Ochorenie vedie k strate gangliových buniek, čo spôsobuje progresívnu stratu videnia a často vedie k slepote. Podľa údajov z roku 2000 na svete trpelo glaukómom 67 miliónov ľudí, z toho v Európe 9,25 milióna ľudí, pričom liečených bolo 4,6-6,9 milióna ľudí. V roku 2020 bude 11 miliónov ľudí slepých z dôvodu glaukómovej neuropatie. Rozšírenosť ochorenia v rôznych krajinách varíruje od 1-3% populácie. V rozvojových krajinách predstavuje glaukóm 13 % zo všetkých oslepnutí.

Klinické aj histologické štúdie ukázali, že zistiteľné štrukturálne zmeny na TZN a VNV predchádzajú funkčné abnormality v zmysle typických zmien ZP. Poškodenie axónov gangliových buniek je ireverzibilné a výpad 12-53% axónov nemusí mať perimetrickú odozvu. Vzhľadom na túto skutočnosť je zavádzanie nových postupov vedúcich k skorému odhaleniu týchto zmien významné z hľadiska včasnej diagnostiky ochorenia a správnej liečby umožňujúcej dlhodobú stabilitu výsledkov.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Glaukómové ochorenie 25.3.2020 741.11 KB ktokoľvek

Predmety/kurzy