Zborníky vedeckých prác

Každoročne sa koná konferencia ŠVOČ, spojená s konferenciou PhD študentov. Konferencie majú súťažný charakter. Víťazné práce sú zvyčajne honorované finančnou odmenou. Úspešná prezentácia vedeckej práce na konferencii umožňuje jej autorom prezentáciu práce na ďalších, medzinárodných študentských konferenciách.

Na konferenciu do súťažnej sekcie môžete prihlásiť každú vedeckú prácu z oblasti lekárskych a biologických vied, ktorej prvým autorom je riadny študent LF UK v Bratislave.

V nesúťažnej časti môže byť po schválení Radou ŠVOČ prezentovaná aj iná vedecká práca z oblasti lekárskych a biologických vied, ktorej prvým autorom je riadny študent akejkoľvek registrovanej vysokej školy.

Práce musia dodržať všetky náležitosti vedeckej prác, musia byť v súhlase s všeobecne uznávanými zákonnými, morálnymi a etickými normami.

Prezentovaná môže byť iba originálna vedecká práca (nie prehľad literatúry).

Na konferenciu možno prihlásiť aj prácu, ktorá je ucelenou časťou diplomovej práce.

Prácu je možné prihlásiť len so súhlasom školiteľa.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Zborník vedeckých prác - 2019 19.3.2020 15.6 MB ktokoľvek
 Zborník vedeckých prác - 2018 19.3.2020 20.94 MB ktokoľvek
 Zborník vedeckých prác - 2017 19.3.2020 3.63 MB ktokoľvek
 Zborník vedeckých prác - 2016 19.3.2020 16.19 MB ktokoľvek
 Zborník vedeckých prác - 2015 19.3.2020 9.06 MB ktokoľvek
 Zborník vedeckých prác - 2014 19.3.2020 13.47 MB ktokoľvek
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 ŠVOČ - hlavná stránka 20.3.2020 ktokoľvek
 ŠVOČ Team - facebook 20.3.2020 ktokoľvek