Výberové semináre predštátnicovej praxe z internej medicíny pre 6. ročník všeobecného lekárstva, ktoré odpadli počas obdobia trvania distančnej výučby na Lekárskej fakulte UK.

Uvedené prednášky slúžia ako doplnok na prípravu na štátnu skúšku z internej medicíny.                                                                                                  

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Akútne stavy v gastroenterológii 17.3.2020 1.88 MB registrovaný užívateľ
 Naliehavé situácie v endokrinológii 17.3.2020 1 MB registrovaný užívateľ

Predmety/kurzy