Študijný materiál pre študentov 3., 4. a 5. ročníka ZL počas bezkontaktnej výučby na LFUK pre epidemiologickú situáciu s Corona vírusovou situáciou.                                                                                                        

Požadovaná úroveň vedomostí na samoštúdium:

Študenti 3. ročníka ZL: fyzikálne vyšetrenie, odber anamnézy.
Študenti 4. ročníka ZL: fyzikálne vyšetrenie, odber anamnézy, paraklinické vyšetrenia: zobrazovacie vyšetrenia, endoskopické vyšetrenia.
Študenti 5. ročníka ZL: fyzikálne vyšetrenie, odber anamnézy, paraklinické vyšetrenia: zobrazovacie vyšetrenia, endoskopické vyšetrenia, liečba a manažment chirurgického pacienta.

 

5. ročník ZL sylabus blokové stáže:

 1. Anamnéza, klinické vyšetrenie chirurgického pacienta, predoperačná príprava a perioperačný manažment.
 2. Ochorenia pažeráka.
 3. Ochorenia žalúdka a duodena.
 4. Ochorenia tenkého čreva.
 5. Ochorenia hrubého čreva a konečníka
 6. Ochorenia pečene a pankreasu
 7. Ochorenia žlčníka a žlčových ciest
 8. Ochorenia brušnej steny
 9. NPB
 10. Chirurgický pacient – komplikácie.

 

Doporučené študijné materiály:

 • ČIHÁK, R. Anatomie. 1. 2. dopl. a uprav. vyd. Praha : Grada Publishing, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.
 • ČIHÁK, R. Anatomie. 2. 2. dopl. a uprav. vyd. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. ISBN 80-247-0143-X.
 • ČIHÁK, R. Anatomie. 3. 2. dopl. a uprav. vyd. Praha : Grada Publishing, 2004. 673 s. ISBN 80-247-1132-X.
 • ZEMAN, M. Chirurgická propedeutika. Třetí, preprac. a dopl. vyd.
 • OHRÁDKA,B. a kol.: Špeciálna chirurgia I, II III, IV. Bratislava UK 1994. 698s. Skriptá.

 

Ďaľšie informácie:

 

 • Testy pre študentov 3. a 4. ročníka ZL budú realizované prezenčnou formou po odoznení momentálnej situácie.
 • Štátne skúšky budú realizované po odoznení momentálnej situácie.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Študijný materiál : II. Chirurgická klinika 13.3.2020 13.85 KB ktokoľvek

Súvisiace články: