Prednášky, úlohy a zoznam odbornej literatúry pre študentov 4. a 6. ročníka LF UK, v odbore onkologickej chirurgie.                                                                                                                                             

Okruh vedomostí pre poslucháčov 4. a 6. ročníka LF UK v odbore onkologickej chirurgie v letnom semestri 2019/20.

Študenti 4. a 6. ročníka - s plánovanými stážami na KOCH OÚSA v čase prerušeného štúdia pre epidémiu koronavírusu si preštudujú nasledujúce témy:

 • Princípy chirurgickej liečby malígnych nádorových ochorení
 • Chirurgická liečba nádorov prsníka
 • Chirurgická liečba nádorov štítnej žľazy
 • Chirurgická liečba nádorov kolorekta
 • Chirurgická liečba nádorov pečene
 • Chirurgická liečba nádorov pankreasu
 • Chirurgická liečba nádorov žalúdka
 • Chirurgická liečba nádorov kože
 • Chirurgická liečba nádorov nadobličiek
   

Študent 4. ročníka si vyberie jednu z tém vyššie a vypracuje seminárnu prácu v rozsahu 3 strán A4 na danú problematiku. Prosím vypracované témy zaslať mailom na viktor.reken@ousa.sk.

Študenti 6. ročníka môžu konzultovať otázky k štátniciam prostredníctvom mailu.

Odporúčaná literatúra:
-- Vybrané kapitoly z onkologickej chirurgie, Dudík Š. a kol, WillArt, 2009, Bratislava
-- Chirurgická onkologie, Krška Z a kol., Grada publishing, 2014, Praha
 

Študentom so záujmom o videá z operácii a operačné postupy odporúčame webové stránky:
https://www.incision.care/
https://aischannel.com/

Študijne materiály budú priebežne dopĺňané.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Karcinóm paratyroidei 19.3.2020 128.28 KB ktokoľvek
 Surgery of thyroid gland 19.3.2020 3.19 MB ktokoľvek
 Karcinóm prsníka 13.3.2020 2.31 MB ktokoľvek
 Chirurgická liečba crc 13.3.2020 1.33 MB ktokoľvek
 Laparoskopické operácie 13.3.2020 5.2 MB ktokoľvek
 Nádory kože 13.3.2020 2.64 MB ktokoľvek
 Pancreas 13.3.2020 2.13 MB ktokoľvek
 Žalúdok 13.3.2020 1.12 MB ktokoľvek

Predmety/kurzy