Študijný materiál pre študentov 3. a 6. ročníka VL - III. interná klinika LFUK a UNB.                                                                                                                                                                                                           

Študenti môžu pri samoštúdiu čerpať aj z publikácíí:
Viliam Bada: Základy klinickej elektrokardiografie. Vydala Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-4110-3
Viliam Mojto: Diabetes mellitus – komplikácie a liečba. Vydalo A-medi management, s.r.o. ISBN 978-80-89797-41-7

Úlohy na vypracovanie:
Každý študent 3. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo, ktorý sa zúčastňuje stáží z Internej medicíny 1 na III. internej klinike LFUK a UNB (kr. č. 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25 a 26), si vyberie jednu z nasledovných tém seminárnych prác a vypracované v rozsahu 3xA4 zašle do 19. 3. 2020 na mailovú adresu kliniky 3interna@kr.unb.sk.
Témy seminárnych prác:
1. Arytmie s poruchou tvorby vzruchov
2. Arytmie s poruchami vedenia vzruchov
3. Fibrilácia predsiení
4. Bolesť na hrudníku – diferenciálna diagnóza a manažment
5. Defibrilácia a kardioverzia (indikácie, postup)

 

EKG diagnostika:

https://www.techmed.sk/ekg-a-arytmologia-kniha

Príklady EKG:
https://www.skillstat.com/tools/ecg-simulator

EKG self-testovanie:

http://www.ecg-quiz.com/ecg-quiz/


 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Arrhythmias 12.3.2020 1.62 MB ktokoľvek
 EKG 12.3.2020 2.34 MB ktokoľvek
 EXAMINATION of the pt. with CARDIOVASCULAR DISEASE 12.3.2020 747.25 KB ktokoľvek
 Pomocné vyšetrenia v kardiológii 16.3.2020 3.18 MB ktokoľvek
 Srdcové zlyhávanie 16.3.2020 877.52 KB ktokoľvek
 Poruchy srdcového rytmu - TechMed 16.3.2020 14.24 MB ktokoľvek
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 EKG & Arytmológia 16.3.2020 ktokoľvek
 EKG príklady 13.3.2020 ktokoľvek
 EKG self-testovanie 16.3.2020 ktokoľvek