Práca podáva základné informácie o pediatrickej oftalmológii. Učebný text pre 5.ročník všeobecného lekárstva, zubného lekárstva.                                                                                                                                                                                                                

Je členená do nasledujúcich kapitol:

charakteristika odboru, história oftalmológie, ontogenéza a fylogenéza zrakového aparátu, najčastejšie vývojové anomálie zrakového orgánu, postnatálny vývoj zrakového aparátu, základy oftalmogenetiky, populačný výskyt ľahších očných ochorení u detí, výskyt závažnejších očných ochorení v SR, refrakčné chyby (myopia, hypermetropia, astigmatizmus), ich rozdelenie, charakteristika, spôsoby merania a spôsoby korekcie refrakčných chýb, strabizmus (konkomitantný, inkomitantný), charakteristika, klasifikácia, diagnostika, vyšetrovacie metódy, liečba, retinopatia predčasne narodených detí, charakteristika, klasifikácia, dispenzarizácia, liečba, skríning v oftalmológii, charakteristika, prenatálny skríning očných ochorení, skríning retinopatie predčasne narodených detí, skríning kongenitálnej katarakty, skríning refrakčných chýb, amblyopie a strabizmu, zápaly spojiviek, ich charakteristika, liečba, dacryocystitis neonatorum, glaukóm u detí, retinoblastóm- charakteristika, klasifikácia, klinické prejavy a liečba, tapetoretinálne dystrofie, zásady interdisciplinárnej spolupráce.

Jednotlivé kapitoly podávajú základné informácie o danej problematike.

 

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Kapitoly z detskej oftalmológie 12.3.2020 11.79 MB ktokoľvek