Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR

Pozývame Vás sledovať ďalší z našich internistických webinárov na tému Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko už 20.februára 2020 o 19.00. Našimi hosťami sú prof. MUDr. Ján Murín, CSc. (Univerzitná nemocnica Bratislava, I.interná klinika LF UK) a prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc. (Univerzitná nemocnica Bratislava, IV. interná klinika LF UK- prednosta).

Čo sa na webinári dozviete?

Chronická obličková choroba má u dospelých v krajinách s vysokým príjmom prevalenciu asi 10%. Okrem tradičných rizikových faktorov, ako sú diabetes mellitus, artériová hypertenzia a obezita, sa uplatňujú aj niektoré netradičné. V diagnostike sa používa stanovenie odhadu glomerulovej filtrácie (eGF), albuminúrie a proteinúrie, ultrasonografia, imunologické vyšetrenie a biopsia. V štádiách 3 až 5 sú už prítomné sekundárne poruchy viacerých orgánov a systémov, čo si vyžaduje komplexnú liečbu. V konečnom štádiu sa pacient zaraďuje do pravidelnej dialyzačnej liečby a na čakaciu listinu pred transplantáciou obličky.
Kardiovaskulárne ochorenie je vedúcou príčinou morbidity a mortality pacientov s chronickou obličkovou chorobou. Pacienti v štádiách chronickej obličkovej choroby 3a- (eGF 15–60 ml/min/1,73 m 2 ) majú 2 – 3 násobne zvýšenú kardiovaskulárnu mortalitu. Vo vývoji (progresii) chronickej obličkovej choroby len malá proporcia chorých sa dostane do dialyzačného štádia (štádium 5), a naprostá väčšina zomiera na kardiovaskulárne ochorenie. Liečba je komplexná a zložitá, lepšia je prevencia.

Interaktívny prístup bude vítaný!
 

Želáme úspešný týždeň, s pozdravom tím portálu webimed.eu a garanti projektu prof. MUDr. Ján Murín, CSc. a MUDr. Viera Kissová, PhD.
 

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Webinár - interná medicína 18.10.2019 ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

Súvisiace články: