Zborník z vedeckej konferencie - stomatológia

Zborník z vedeckej konferencie Pedostomatologickej sekcie Slovenskej stomatologickej spoločnosti, ktorá sa uskutočnila dňa 22.11.2019, pod záštitou Pedostomatologickej sekcie Slovenskej stomatologickej spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti a kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA.

Pedostomatologická sekcia Slovenskej stomatologickej spoločnosti

PROGRAM SEKCIE:

  1. Thurzo A.: Moderné riešenia čeľustno-ortopedickej liečby
  2. Novák B., Nováková A., Matajs M.: Národný akčný plán zníženia až vylúčenia používania amalgámu v zubnej praxi
  3. Nováková A., Novák B., Matajs M.: Indikácie výplňovej materiálov – alternatívy amalgámu u detí
  4. Nováková A., Matajs M., Klamárová T.: Kaz včasného detstva a starostlivosť o ústnu hygienu v prvých rokoch života. Zubný preukaz dieťaťa.
  5. Držíková N.: Prejavy infekčných ochorení v dutine ústnej u detí, problematika nízkej zaočkovanosti
  6. Kačeriaková A., Hesterényiová N.: Príprava detí vyžadujúcich zvláštnu starostlivosť na zubné ošetrenie
  7. Matajs M., Nováková A., Novák B.: Liečebno-preventívny postup u erózii skloviny

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Zborník abstraktov - KLINIKA STOMATOLÓGIE A MAXILOFACIÁLNEJ CHIRURGIE LF UK A OÚSA 11.2.2020 368.31 KB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
počet používateľov, ktorí už hodnotili: 2
50.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.